32 214 44 00
Komunikat bezpieczeństwa . Terminarz zebrań grup członkowskich - maj 2019 . Informacje dla dostawców usług (TPP) - PSD2 . Komunikat - czeki w obrocie dewizowym . Podstawowy Rachunek Płatniczy . Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) . e-Składka od stycznia 2018 roku - poznaj szczegóły opłacania składek ZUS jednym przelewem . Jednolity plik kontrolny dla wszystkich od 1 stycznia 2018 - JKP_VAT . Nowe zabezpieczenia antyfraudowe polegające na wyświetlaniu się wybranego przez użytkownika zdjęcia wraz z datą i czasem. Poznaj szczegóły...
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Aktualności

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku

2018-12-06

Zarząd Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu Banku - w dniu 20.12.2018 roku o godz. 15.00, a w przypadku braku quorum o godz. 16.00 w Restauracji „Santana” ul. Michałowicza 4 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad.


Porządek obrad
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
Czechowice-Dziedzice-Bestwina
w dniu 20 grudnia 2018 roku


 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków,
 6. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków w sprawie prawomocności uchwał Nadzwyczajnego  Zebrania Przedstawicieli oraz przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 7. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji dotyczącej przystąpienia Banku do systemu ochrony instytucjonalnej.
 8. Przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie przystąpienia Banku do systemu ochrony instytucjonalnej.
 9. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Uchylenia uchwały nr 12/2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wypowiedzenia przez Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina umowy zrzeszenia zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie
  • Uchylenia uchwały nr 12/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina do Polskiego Banku Apeksowego S.A.
  • Wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Zarząd Banku Spółdzielczego
Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Stawki referencyjneWIBOR 1 m-c z ostatniego dnia rob. kwietnia 2019 wyniósł 1,64%.
Obowiązuje od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2018 wyniósł 1,59%.
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Kursy walut 2019-05-22 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD3.76333.94333.73663.9705
1 GBP4.73175.01384.70765.0384
1 EUR4.20094.40134.17104.4317
Płać telefonem - Google PayCertyfikaty KIR