32 214 44 00
Aplikacja mobilna - Nasz Bank . Przelewy natychmiastowe Express Elixir . Komunikat dla klientów usługi Home Banking . Komunikat bezpieczeństwa . Informacje dla dostawców usług (TPP) - PSD2 . Komunikat - czeki w obrocie dewizowym . Podstawowy Rachunek Płatniczy . Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) . e-Składka od stycznia 2018 roku - poznaj szczegóły opłacania składek ZUS jednym przelewem . Jednolity plik kontrolny dla wszystkich od 1 stycznia 2018 - JKP_VAT
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt
  • Rachunki osób fizycznych
  • Mikrorachunek podatkowy
  • PRO-EKO
  • Aplikacja mobilna - Nasz Bank
  • VAT 2019
  • Planet PlusStawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostatniego dnia rob. listopada - 1,63%.
Obowiązuje od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2019 wyniósł 1,59%.
Obowiązuje od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Kursy walut 2019-12-06 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD3.77303.95383.74633.9811
1 GBP4.92625.22044.90115.2460
1 EUR4.17874.37854.14904.4087
Płać telefonem - Google PayExpress ElixirCertyfikaty KIR
* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu Pozwól sobie na WIĘCEJ wynosi 9,34% dla kredytu 10000,00 zł spłacanego w 36 miesięcznych równych ratach annuitetowych z oprocentowaniem zmiennym 5,5%, prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 4% kwoty kredytu tj. 400,00 zł i opłatą przygotowawczą w wysokości 100,00 zł. W ramach RRSO uwzględniono całkowitą kwotę kredytu wynoszącą 10000,00 zł, całkowity koszt kredytu w wysokości 1373,09 zł, na który składają się wyżej wymieniona prowizja, opłata przygotowawcza i odsetki za cały okres kredytowania w wysokości 873,09 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11373,09 zł. W zakresie powyższych wyliczeń przyjęto założenie, że spłata rat i odsetek będzie następowała 15-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od 15 czerwca 2019 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.05.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Informacja ważna jest do 31.10.2019 r.