Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

ZEBRANIA GRUP 
CZŁONKOWSKICH

       Terminarz zebrań grup członkowskich przyjęty w dniu 25.03.2015 przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina  

 1. Czechowice-Dziedzice (Członkowie z Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz Członkowie innych nie wymienionych miejscowości)Dnia 19.05.2015 o godz. 17:30Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Barlickiego 
 2. Bestwina (Członkowie z Bestwiny, Bestwinki, Janowic, Kaniowa, Kóz, Wilamowic, Starej Wsi, Dankowic, i Oświęcimia)Dnia  20.05.2015 o godz. 17:30Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie Porządek obrad zebrania grup członkowskich  
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku zebrania.
 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2014 oraz wykonanie uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 czerwca 2014r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.
 6. Informacja o planie działalności Banku Spółdzielczego na rok 2015.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 8. Wybory Przedstawicieli na czteroletnią kadencję:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów,
  3. przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
 9.  Planowana tematyka Zebrania Przedstawicieli.
 10. Wnioski i opinie pod adresem Zebrania Przedstawicieli.
 11. Zamknięcie obrad.

 


24.03.2015
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina specjalnie dla Państwa przygotował wyjątkową ofertę dla nowo zakładanych RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH.

Zalety naszego rachunku:
WARIANT  I (rachunek internetowy)
- otwarcie rachunku-
bez opłat
- prowadzenie rachunku miesięcznie –
bez opłat
- wyciągi bankowe –bez opłat  
- korzystanie z systemu bankowości elektronicznej –
bez opłat
- udzielenie informacji o każdej operacji  z podanym saldem rachunku w formie SMS-
bez opłat
- udzielenie informacji telefonicznej na hasło  o saldzie rachunku- bez opłat
- wpłata gotówki na rachunek - 0,10 % min 3,00 zł
- wypłata gotówki z rachunku - 0,10% min 3,00zł                                                                           
- przelewy złożone  w Banku niezależnie od kwoty – 10,00 zł ( za sztukę)
- karta Visa Business Debetowa (miesięcznie) – 6,00 zł

WARIANT  II (rachunek standardowy)

- otwarcie rachunku - bez opłat
- wyciągi bankowe – bez opłat  
- udzielenie informacji o każdej operacji z podanym saldem rachunku w formie SMS- bez opłat
- udzielenie informacji telefonicznej na hasło  o saldzie rachunku- bez opłat
- wpłata gotówki na rachunek- bez opłat
- wypłata gotówki z rachunku – 0,10 % min 3,00zł                                                                       
- przelewy zwykłe oraz ZUS i US złożone w placówce Banku - 3,00 zł ( za sztukę)
- karta Visa Business Debetowa (miesięcznie)– 6,00 zł
- prowadzenie rachunku miesięcznie – 15,00 zł


25.02.2015

Szanowni Klienci,
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina informuje, że od dnia 2 marca 2015 r. prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonywanych kartami VISA zostanie obniżona z 6% na 3%.


Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!o banku   |   historia   |   kredyty   |   rachunki   |   lokaty   |   kasa   |   aktualności   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina