32 214 44 00
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ogłasza nabór na stanowisko Informatyka Banku. . Fundusz Wsparcia Kredytobiorców . WAKACJE KREDYTOWE . Aplikacja mobilna - wymagania systemowe . Przerwy w dostępie do IB w nocy z 25 na 26 lipca od 1 do 4 rano. . Program Dobry Start . Kredyt WAKACJE 2022 z oprocentowaniem stałym . Loteria na okrągło - Każdy nowy produkt to szansa na wygraną . Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę . Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Gwarancje FG POIR - BIZNESMAX, COSME, AGRO

Gwarancje FG POIR - BIZNESMAX

·         gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,

·         forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

·         możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,

·         wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

·         maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

·         brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

·         cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,

·         okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,

·         zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

·         możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,

·         możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)Gwarancje COSME

·         gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

·         możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

·         wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

·         maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

·         maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

·         maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

·         zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

·         zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

·         opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji (0,7% dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.),

·         gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

 

Gwarancje AGRO

·         Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

·         Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

·         Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.

·         Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.

·         Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

·         Gwarancja udzielana jest w ramach:
- pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
- pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 214 44 18.

Ubezpieczenia
Kredyty

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kursy walut 2022-08-16 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD4.50984.71814.47784.7507
1 EUR4.58444.79574.55194.8288
1 GBP5.41215.72595.38455.7540
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR