32 214 44 00
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ogłasza nabór na stanowisko Informatyka Banku. . Fundusz Wsparcia Kredytobiorców . WAKACJE KREDYTOWE . Aplikacja mobilna - wymagania systemowe . Przerwy w dostępie do IB w nocy z 25 na 26 lipca od 1 do 4 rano. . Program Dobry Start . Kredyt WAKACJE 2022 z oprocentowaniem stałym . Loteria na okrągło - Każdy nowy produkt to szansa na wygraną . Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę . Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Gwarancje de minimis


Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

  • brak prowizji za udzielenie gwarancji do 30.06.2021r.,

  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego


Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.
Zmiany będą obowiązywać do 30.06.2021 r., z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Przedsiębiorcy, który:

·      jest rezydentem;

·      należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).

Korzyści dla przedsiębiorców

·      dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,

·      zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,

·     oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,

·     obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.

·     obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,

      ·     proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego 

Gwarancje KFG

Przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. to:

·         Zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

·         Brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

·         Maksymalny okres gwarancji do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego,

·         Maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

·         Maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).


Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 214 44 18.

Ubezpieczenia
Kredyty

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kursy walut 2022-08-16 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD4.50984.71814.47784.7507
1 EUR4.58444.79574.55194.8288
1 GBP5.41215.72595.38455.7540
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR