32 214 44 00
Przelewy natychmiastowe Express Elixir . Komunikat dla klientów usługi Home Banking . Komunikat bezpieczeństwa . Informacje dla dostawców usług (TPP) - PSD2 . Komunikat - czeki w obrocie dewizowym . Podstawowy Rachunek Płatniczy . Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) . e-Składka od stycznia 2018 roku - poznaj szczegóły opłacania składek ZUS jednym przelewem . Jednolity plik kontrolny dla wszystkich od 1 stycznia 2018 - JKP_VAT . Nowe zabezpieczenia antyfraudowe polegające na wyświetlaniu się wybranego przez użytkownika zdjęcia wraz z datą i czasem. Poznaj szczegóły...
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Lokaty złotowe

Środki pieniężne w naszym Banku objęte są gwarancją
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*


Obowiązuje od 20.03.2015r.
Termin zadeklarowania Lokaty standard Lokata 6-cio miesięczna Progres Ekstra oprocentowanie progresywne - możliwość dopłat
Lokata systematycznego oszczędzania - możliwość dopłat
1 m-c 0,50
- -
2 m-ce - 0,25
-
3 m-ce 0,95
0,45
-
4 m-ce - 0,75
-
5 m-cy - 1,05
-
6 m-cy 1,55
1,45
-
7 m-cy - - -
8 m-cy - - -
9 m-cy - - -
10 m-cy - - -
11 m-cy - - -
12 m-cy 1,65
- -
24 m-ce 1,85
- -
36 m-cy 2,00
- 2,05


Obowiązuje od 01.05.2017r.
LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH DLA: TERMIN ZADEKLAROWANIA
7 dni 14 dni 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy
Osób prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą: 0,25% 0,50% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Przedsiębiorstw prywatnych i spółdzielni: 0,25% 0,50% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Instytucji niekomercyjnych: - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
- - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Podmiotów finansowych innych niż banki: - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Jednostek samorządu terytorialnego - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%


  • Oprocentowanie wszystkich lokat jest zmienne, liczone w stosunku rocznym.
  • Odsetki po upływie zadeklarowania podlegają kapitalizacji.
  • Zerwanie lokaty przed upływem zadeklarowania skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości połowy stawki obowiązującej w dniu wypłaty ustalonej dla środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową, płatnym na każde żądanie w złotych.


Więcej szczegółów w placówkach Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina. ZAPRASZAMY!


* zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjny, więcej w zakładce GWARANCJE

Lokaty

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostatniego dnia rob. sierpnia - 1,64%.
Obowiązuje od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2019 wyniósł 1,59%.
Obowiązuje od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Kursy walut 2019-09-20 12:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD3.83954.02243.81234.0501
1 GBP4.78895.07344.76455.0984
1 EUR4.24424.44594.21414.4766
Płać telefonem - Google PayExpress ElixirCertyfikaty KIR